Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti ART DUCKART s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů společnosti ART DUCKART s.r.o.

Se sídlem: Čeladná 472, 739 12 Čeladná
identifikační číslo: 28621433
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 44597 (dále jen „Správce“).

V tomto dokumentu vás chceme srozumitelně informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek. Dále bychom vás rádi chtěli informovat o vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás důležitá, proto s těmito osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. O naši (ale i vaši) ochranu osobních údajů se starají pouze pověřené osoby.

Tyto Zásady jsou volně dostupné jak na našich webových stránkách, tak i v Galerii Cupakdesign. Vždy, když od vás získáváme osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme vám si tyto zásady přečíst a informovat nás o naší politice při zpracování osobních údajů. Naše společnost si klade za cíl informovat vás jasně a srozumitelně.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte, rádi je zodpovíme.

Kontaktní údaje:

Adresa: Čeladná 472, 739 12 Čeladná

E-mail: info@cupakdesign.com

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vymezení pojmů

1.1. Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

1.2. Osobní údaj: To jsou veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi. Je to fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „“ nebo „údaje“);

1.3. Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost ART DUCKART s.r.o., IČ: 28621433 (dále jen „Správce“);

1.4. Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“ či „obchodní partner“);

1.5. Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.cupakdesign.com

1.6. Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

1.7. Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel;

1.8. Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2. Rozsah zpracování

2.2.  Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa zpracovávaná pomocí tzv. cookies;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 5. další osobní údaje:typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. Jaký je původ osobních údahů (OÚ)? 

3.1. Správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje, které nám sdělíte např. při objednávce, při registraci do uživatelského účtu, komunikaci s námi aj. Typicky jde o:

 1. identifikační a adresní údaje;
 2. elektronické kontaktní údaje;
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

3.2. A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

d. jiné elektronické údaje:

 1.  informace o používaném a specifickém cookies,
 2.  webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
 3.  IP adresa;
 4.  datum přístupu a doba přístupu;
 5.  vyhledávací dotazy;
 6.  kód odpovědi http a https;
 7.  přenášené skupiny dat;
 8.  údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

4.1. Jednotlivé údaje zpracováváme dle čl.6 GDPR, tedy zejména pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, která se na nás coby správce vztahuje, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy či za předpokladu oprávněného zájmu správce. Jednotlivé úkony, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů naleznete níže:

a) Uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu

Účel: Na základě smlouvy mezi Vámi a Správcem máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Pro správné vyřízení objednávky zpracováváme Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem – zejména číslo účtu.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je v závislosti na smluvním vztahu mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.

Doba uložení: Doba uložení údajů je závislá na trvání smluvního vztahu zákazníka s námi, za běžných okolností po uzavření objednávky po dobu 5ti let.

b) Správa zákaznických účtů

Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a uživatelské jméno. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našich výrobků.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno provedením opatření před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné. Bez něj se nelze se registrovat.

Doba uložení: Doba uložení údajů je pouze po dobu právní působnosti Správce. Případné smazání proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 3 let.

c) Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů stížností a reklamací

Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, doporučení sortimentu, vyřizování podnětů, stížností s naší zákaznickou podporou. Rovněž Vás můžeme kontaktovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti. 

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na případné změny objednávky (neuhrazení sjednané částky, změna doručení apod.). V případě, že nedokončíte svoji objednávku, můžeme Vám poslat e-mail či SMS s připomenutím, že jste tuto objednávku nedokončili. Díky zpětné vazbě dokážeme tuto užitečnou službu ocenit, ale kdykoliv by Vám to nebylo příjemné, máte právo vyjádřit svůj nesouhlas a poté Vás již nemusíme kontaktovat.

Tyto údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je naším oprávněným zájmem, abychom mohli komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží

Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím e-mailu zasíláme novinky o našem zboží. Tato obchodní sdělení můžete přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažený v každém newsletterovém sdělení.

V ostatních případech vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našem zboží, akcích a propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s naším zbožím – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy to příslušné právní předpisy nařizují.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našeho zboží je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je v závislosti na době trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 5 let neotevřete naše obchodní sdělení.

e) Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Navíc jsme oprávněni uložit další osobní údaje o Vás za dodržování zákonných ustanovení pro vlastní marketingové účely. Dále bychom Vás chtěli ujistit, že nedochází k přenosu uložených údajů na třetí strany. Veškeré údaje jsou anonymizovány a pseudonymizovány pro tyto partnery, kteří nám s tímto způsobem reklam pomáhají. Jedná se zejména o cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů závisí na době trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezené trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěný, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněné. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

f) Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb a zboží a Vašich lepších zážitků. K vývoji nových služeb a zboží a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

g) Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich objednávkách můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je z důvodu plnění zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je 10 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

h) Účetní a daňové účely

Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.

Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Doba uložení: Po dobu stanovenou právními předpisy. Účetní údaje – po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

5. Komu jsou OÚ zpřístupněny?

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněné především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. 

5.2. Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování Správce a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově specifičtější obsah a služby. Zpracovatelům, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě dodatku o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

5.3. Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

a) Partneři, kteří pro nás zajišťují přepravu našeho zboží

b) Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

c) Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

Aby Správce mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

poskytovatelé:

 • účetního a daňového poradenství,
 • IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
 • platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • právních služeb, advokáti,
 • tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání společenských událostí aj.

d) Orgány veřejné správy

Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Dále pak pokud jsme ze zákona povinni tak učinit. 

Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.

Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

6. Způsoby zpracování osobních údajů

6.1. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se jedná o čl. 30, Záznamy o činnostech zpracování.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedené v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

c) Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely (zejména z nutných legislativních předpisů), pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů v případě předchozího uděleného souhlasu. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

f) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

g) Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založené na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

h) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

ch) Právo podat stížnost u Dozorového úřadu

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

8. Cookies 

8.1. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:

 1.  zajištění fungování základních funkcí Webu,
 2.  uložení preferovaného jazyka,
 3.  analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,
 4.  marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

9. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

9.1. Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud nedopatřením získáme osobní údaje o dětech mladších 16 let, pak tyto údaje co nejrychleji vymažeme. (Netýká se případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.)

10. Závěr

10.1. Zásady zpracování osobních údajů byly schválené jednatelem společnosti dne 15. září 2022.

10.2. Naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Případné aktualizace těchto Zásad zveřejníme opět na na našich webových stránkách a sdělíme to našim zákazníkům i na sociálních sítích. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

V Čeladné dne 15. 9. 2022.