Památník obětem Covid-19 v Bratislavě

Soutěžní návrh sochaře Pavla Cupáka – památník obětem Covid-19 v Bratislavě

Popis navrhovaného řešení, ideový a prostorový záměr

Pandemie Covid-19 zasáhla do životů každého z nás. Ať už materiálním omezením, sociální izolací, ale především zásahem do zdraví. Téměř každému vzala někoho blízkého. Na to se nedá připravit a každý se se svou ztrátou vypořádává po svém. Pandemie nám ukázala, že náš způsob života není samozřejmý, že jsme zranitelní, jak je důležitá ohleduplnost, spolupráce a mezilidské vztahy.

Památník obětem Covid-19 proto chápu jako symbolické místo spirituálního i fyzického setkávání. Místo, kam můžeme přijít zavzpomínat, ale kde se můžeme také scházet, potkávat se a hovořit spolu.
Památník bude umístěn mezi dvěma plánovanými cestami, čelem k volnému prostoru, pahorku, přírodnímu amfiteátru.

Tři části památníku

Ústředním prvkem památníku je stylizovaný 4,2 metru vysoký „ANDĚL“. Symbol duchovního rozměru života. Je možné ho chápat jako strážného anděla i jako zachycení okamžiku odchodu z tohoto světa. Je to výrazně vertikální prvek znázorňující víru v něco, co nás přesahuje. Celkový dojem podtrhuje i patina – u země téměř černá, směrem vzhůru se postupně rozjasňuje až jsou nakonec křídla a hlava vyleštěné do čistě zlaté. Pohled diváka je podvědomě veden vzhůru k nebi. IN EXCELSIS DEO.

Postava uvnitř Anděla – v těle Anděla je vynechaná silueta postavy člověka. Symbolizuje prázdné místo po odchodu blízkého člověka. Protáhlá silueta evokuje odpoutání od země… Vymezuje prostor, kam můžeme vejít a uvědomit si svoji smrtelnost.

Postava stojící před andělem – výrazně menší než Anděl a postava/silueta. Z dálky vypadá jako dítě. Je však vysoká 2,15 metrů. Vyjadřuje to, že i když jsme už dospělí, jsme stále něčí děti – potomci a i nás těžce zasáhne, když ztratíme své rodiče, protože nejvíc ohrožení byli právě senioři. Kompozičně stojí před andělem s postavou, kterou svým tělem chrání, zároveň tvoří čelo smutečního průvodu a její postoj vyjadřuje smutek, ale i vůli jít dál. Povrch této postavy je pokrytý otisky dlaní pozůstalých namísto jmen a dat úmrtí.

Popis použitých materiálů, konstrukční a technické řešení

Bronzové sousoší s nerezovou výztuhou kotvené na chemickou kotvu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Sousoší stojí na žulových deskách o rozměru 60 × 30 cm, v dlažbě je rovněž bronzová pamětní deska s názvem pomníku.

  • Jednokolová otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž
  • Soutěžní návrh: listopad 2022
  • Autor: Pavel Cupák
  • Investor: Statutární město Bratislava
  • nerealizováno
 

Metropolitný inštitút Bratislavy – výsledky soutěže

Soutěžní návrh památníku obětem Covid-19
Památník obětem Covid-19 v Bratislavě (2022)
Soutěžní návrh památníku obětem Covid-19
Památník obětem Covid-19 v Bratislavě (2022). Pohledy.
Soutěžní návrh památníku obětem Covid-19
Památník obětem Covid-19 v Bratislavě (2022). Kotvení.